Støt på 10er
top of page

Hvornår er du stressfri

Hvornår du er rask, afhænger af, hvem man spørger.  At kommunen har en manual, hvor der står, at stress varer 22 uger, er ikke det samme som, at du er rask efter 22 uger. Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at komme sig. Nogle er klar til at begynde i job 10 timer om ugen efter tre måneders sygemelding. Andre er først klar til at tage det første spæde skridt tilbage i job efter flere år. Det handler om, hvor hårdt du er ramt og hvor længe det har varet.

 

De konstante fysiske og psykiske symptomer skal være væk, du sover nogenlunde om natten og har mere energi.  Du er frisk i hovedet og har en følelse af, at du er klar og har lyst til at komme i gang igen. Det er ikke det samme som, at dit nervesystem er helet helt op, for det er det ikke. Kognitivt må du også forvente, at din hukommelse og koncentration halter i længere tid. Ligesom med enhver anden skade er du ikke 100 procent klar, bare fordi du ikke længere har symptomer. Af samme årsag er det en dårlig idé at begynde på fuld tid lige med det samme efter en stress-sygemelding.

tændstikmand i zen og meditation

Hvor længe varer stress

Eksperterne er uenige om, hvor lang tid det tager at komme tilbage fra et alvorligt stresskollaps, men forfatterne til bogen ”Rigtige mænd går også i sort” henviser i deres bog til forskning fra det svenske Karolinska Institut der viser, at det tager op til fire gange så lang tid for nervesystemet at finde tilbage i sit naturlige leje som en ekstrem spidsbelastning har varet.

 

Når man skal vurdere, hvor lang tid det tager at komme tilbage, er der to afgørende parametre. Det ene er, hvor lang tid du har været stresset op til kollapset. Jo længere – og voldsommere – optakt jo længere rehabilitering bagefter. Det andet parameter handler om, hvordan situationen håndteres, når først du er brudt sammen.

 

Hvis der bliver taget hånd om dig med det samme, og systemet agerer professionelt og hensigtsmæssigt fra dag et, er der større chance for et succesfuldt forløb end, hvis det modsatte er tilfældet.

 

Min erfaring fra mit eget stressforløb og de stressramte, jeg har arbejdet med i mit job som fysioterapeut er, at tre-fire måneders fuldtidssygemelding er for lidt tid til at komme sig. Risikoen for et tilbagefald og endnu længere sygemelding er stor, hvis du ikke er helt klar, når du begynder på dit job igen. Især hvis jobbet er meget krævende eller du oplever samarbejdsproblemer med din chef eller kollegaer.

Risiko for tilbagefald efter stress: Sådan ved du om laver for meget.

 

Det har også betydning for prognosen, om du har været ramt af stress før. Det spiller desuden ind, om situationen, der stressede dig, er overstået, og om der er kommet nye stressorer til.  At være sygemeldt med alvorlig stress er en stressende situation i sig selv, og det er med til at forlænge restitutionen. Du står i en situation, du aldrig har været i før fyldt med usikkerhed og pres. Bliver du nogensinde rask? Er der nogen, der gider ansætte dig igen?

 

Min vigtigste pointe i forhold til raskmelding er, at du aldrig må melde dig rask, før du er klar til det. Dvs. at du kun mærker stresssymptomer, når du kommer under pres men ellers ikke. Hvis stressen er udløst af et problematisk job, og problemerne ikke er løst, kan en for tidlig raskmelding få store konsekvenser fremadrettet. At raskmelde dig uden at være klar er den dårligste løsning, du kan vælge. Det kan jeg sige med stor overbevisning, for det var det, jeg selv gjorde.

 

Problemet med at melde sig rask for tidligt er, at du 100 procent sikkert ikke kan honorere de krav, der stilles til dig. Som jobsøgende på dagpenge forventes det, at du er 100 procent klar. Det er du ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke dokumentere det, men min fornemmelse er, at jeg ville have afkortet min samlede sygeperiode på 11 måneder med tre-fire måneder, hvis jeg havde ventet nogle uger med at starte op.  Jeg ville formentlig også have undgået nogle af de følgevirkninger, der stadig plager mig ind imellem her syv år senere.

 

Det er vigtigt at sige, at en tilbagevenden til en normal hverdag er helt essentiel, for at du bliver helt rask. Du er nødt til at udfordre dig selv og begynde i job eller gå i gang med jobsøgning, selvom du er bange for det. Det er en del af helingsprocessen og det er helt normalt, at der kommer stress- eller angstreaktioner. Bare ikke for voldsomt.

Læs mere om, hvordan du vender sikkert og trygt tilbage til job.

bottom of page